دکتر فاضل لاریجانی
رئیس دانشگاه آزاداسلامی واحد آیت ا... آملی


تماس با ریاست

شماره تماس دفتر ریاست: 5-43217301-011 و 43217601-011
فکس دفتر ریاست: 43217310-011 و 43217611-011

رزومه کاری، علمی و پژوهشی